Barwa nawierzchni powinna być jednolita.

.Odbiór podłóg wykonuje się poszczególnymi warstwami i polega na sprawdzeniu rodzaju użytego materiału, grubości warstwy, równości powierzchni i ewentualnie wilgotności oraz wytrzymałości sprawdzanej warstwy. Ponadto podczas odbioru nawierzchni sprawdza się jej spadki, szerokość spoin oraz wygląd zewnętrzny, tj. zabarwienie, ‚wzór, gładkość oraz prawidłowość rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych.

Nawierzchnie podłóg są elementami budynku najszybciej ulegającymi zniszczeniu. Nawierzchnie bezspoinowe ścierają się tracąc pierwotną równość. Nawierzchnię taką trzeba skuć, dokładnie zamieść powstały gruz i położyć nową warstwę. Ubytki

Techniką wapienną nazywa się wykonywanie powłok malarskich farbami wapiennymi. Jest ona łatwa w wykonaniu i tania. Przygotowanie farby polega na rozpuszczeniu dobrze zgaszonego (co najmniej półrocznego) ciasta wapiennego do konsystencji mleka wapiennego. Aby uzyskać barwne powłoki, do farb dodaje się odpowiedni pigment, jednak w niewielkich ilościach, ok. 10%, gdyż obniża on trwałość powłoki. W celu otrzymania powierzchni o barwie jednolitej malowanie należy powtórzyć 2- lub 3-krotnie. Ścieraniu malowanych powierzchni można zapobiec przez dodanie ługu mydlarskiego, serwatki lub soli kuchennej. Trwałość malowania zależy przede wszystkim od sposobu wykonania i warunków schnięcia. Intensywne wcieranie farby i powolne schnięcie przedłuża trwałość powłok wapiennych. Farby wapienne nanosi się pędzlami, wałkami (rys. 9-20) lub natryskiwaczami mechanicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony