Beton

uchwytów powinny być pokazane w projekcie i zaznaczone jaskrawą farbą na ?brojeniu. Bardzo istotną sprawą jest ułożenie szkieletu zbrojeniowego w deskowaniu ściśle wg rysunku roboczego. Odchylenia nie mogą przekraczać wielkości podanych w tab. 6-6.

Beton powinien być przygotowany ściśle wg receptury i mieć określoną w niej konsystencję. W czasie przewozu nie może następować rozsegregowanie składników. Betonując należy stale obserwować, czy deskowania nie ulegają nadmiernym odkształceniom.

W razie betonowania w okresie upałów beton trzeba osłaniać, wytrzymałości, którą uzyskałby w temperaturze +15°C. Mróz 0 temperaturze – 3°C ścina wodę nie związaną chemicznie z cementem. Zamarza wówczas 3/4 wody nie związanej chemicznie, reszta zamarza dopiero w temperaturze poniżej – 15°C.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony