Bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania robót murarskich

Roboty murarskie nie stwarzają niebezpiecznych warunków pracy. Na kilka rzeczy należy jednak zwrócić uwagę. Podczas wznoszenia fundamentów trzeba sprawdzić, czy ubezpieczone ściany wykopów są mocne i czy nie grozi obsunięcie ziemi, które może zniszczyć wykonaną robotę, a w razie większych głębokości wykopu zasypać murarza.

Należy też przestrzegać, aby murarze i pomocnicy schodzili do wykopów po pochylniach, schodach lub drabinach. W czasie wznoszenia murów ponad teren stale trzeba kontrolować stan rusztowań roboczych. Nie wolno wykonywać robót z prowizorycznych pomostów ułożonych na stertach cegieł, skrzynek itp. Podczas murowania i rozbiórki murów nie wolno stawać na ścianach bez zabezpieczenia pasami ochronnymi, których haki muszą być dobrze przymocowane do rusztowań lub

konstrukcji budynku. Odsadzając gzyms trzeba jednocześnie wykonać mur odciążający, aby nie pozostawiać żadnego elementu w stanie równowagi chwiejnej. Otwory wznoszonego budynku w ścianach zewnętrznych powinny być zabezpieczone barierami.

Zaleca się używanie przez murarza i pomocników rękawic dla ochrony naskórka na palcach oraz natłuszczania rąk wazeliną, aby zabezpieczyć je przed zimnem i gryzącym działaniem wapna w zaprawie. Do noszenia cegieł używa się specjalnych uchwytów,’ aby nie niszczyć naskórka rąk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony