Bezspoinowe nawierzchnie z mas szpachlowych

Bezspoinowe nawierzchnie z mas szpachlowych wykonuje się przez nakładanie ma sztywne podłoże gotowych past produkowanych na bazie polioctanu winylu. Pasty nanosi się za pomocą szpachelek kilkumilimetrowymi warstwami. Nawierzchnie po ułożeniu równo zaciera się packą.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót podłogowych ). Przed ułożeniem podłogi na gruncie trzeba usunąć ziemię roślinną na głębokość 30 cm i w to miejsce ułożyć piasek, żwir, tłuczeń lub gruz. W gruntach spoistych i miejscach odsłoniętych, np. przejazdy, wiaty itp., trzeba zapewnić odpływ wody spod podłogi. Podkład betonowy kładziony na gruncie powinien mieć grubość co najmniej 10 cm, wyrobione spadki w kierunku urządzeń odprowadzających wodę i być pocięty szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni około 15 m2 i boku nie przekraczającym 5 m.

Powierzchnia podkładu pod łatą 2 m nie powinna wykazywać nierówności większych od 3 mm. Powierzchnia gładzi pod nawierzchnie z tworzyw sztucznych nie może mieć nierówności większych od 1 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategoria Strony