Budowa pieców

Przed przystąpieniem do budowy pieca kaflowego należy skompletować kafle dobierając je wg wielkości i koloru. Prócz kafli ściennych potrzebne są jeszcze kafle na cokoły, naroża i zakończenie pieców, tzw. bandy, to jest podłużne kafle o przekroju zbliżonym do ćwierci koła.

Kafle i cegłę przed wbudowaniem moczy się, żeby nie wyciągały wody z zaprawy glinianej użytej do budowy pieca. Zbyt sucha zaprawa p^ka i powstają nieszczelności obniżające wartość pieca. Kafle w piecu łączy się klamrami z drutu piecowego (po osiem klamer ma każdy kafel – rys. 9-25). Oprócz klamer, co parę rzędów kafli, kładzie się drut obiegający piec wokoło. Przez otwory kafli narożnych przepuszcza się ponadto cztery druty pionowe. Po ułożeniu paru warstw wnętrza kafli między kołnierzami (rutnpami) wylepia się płytkami ceramicznymi, tłuczoną dachówką albo po prostu gruzem z dobrze wypalonych cegieł i zaprawą glinianą. Ponadto wnętrze ściany jest wyłożone cegłą przylepioną do kafli.

Ściany działowe w piecu wykonuje się z cegły na rzadkiej zaprawie glinianej z zachowaniem prawidłowego wiązania cegieł. Grubość spoiny nie może przekraczać 2 cm. Spoiny między kaflami są jeszcze mniejsze (około 0,5 mm). Drzwiczki oprawia się przez wpuszczenie wąsów w ściany paleniska. Wąsy przykrywa się szamotową obudową paleniska, która dochodzi do samych drzwiczek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony