Cegły

Cegły przed wbudowaniem wymagają często przycięcia. Wykonuje je murarz ostrą stroną młotka. Przed samym ułożeniem cegły na murze zanurza się ją w wodzie.

Podobnie jak cegły, dowozi się zaprawę. W miejscu jej przygotowania załadowuje się ją na taczki i za pomocą podnośnika podaje na stanowisko robocze, gdzie wylewa się ją do skrzyni murarskiej. Budowy obsługiwane przez żurawie muszą być wyposażone w specjalne pojemniki do zapraw. Mają one kształt kubła zakończonego u spodu lejem zamkniętym klapą (rys. 4-7). Żuraw podaje pojemnik ponad skrzynię murarza, pomocnik otwiera klapę i napełnia skrzynię wylewając z pojemnika zaprawę.

Zaprawę na mur nanosi murarz kielnią lub w razie pracy zespołowej rozściela ją pomocnik szuflą. Właściwe murowanie rozpoczyna się od ustawienia warstwomierzy lub wyprowadzenia tzw. bloków kierunkowych. Wznosi się je również w kilkumetrowych odstępach na długości muru. Blok kierunkowy stanowi kilka warstw cegieł starannie ułożonych i wypionowanych (rys. 4-8). Do bloków mocuje się gwoździami sznur i rozpina go wzdłuż zewnętrznej krawędzi warstwy muru.

Układanie cegieł zaczyna się od warstwy zewnętrznej. Następnie murarz układa warstwę wewnętrzną, a na koniec wypełnia się folę, czyli rzędy cegieł pomiędzy warstwami skrajnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony