Cele posiłkowe

-3) realizację zadania, 4) kontrolę i analizę realizacji zadania. Podstawową sprawą jest w tym zakresie określenie celu, który powinien być zawsze jasny, wewnętrznie niesprzeczny i osiągalny.

Jeżeli trzeba zrealizować kilka celów jednocześnie, należy je najpierw uporządkować pod względem ich wzajemnej ważności. Rozróżnia się cztery podstawowe grupy celów, a mianowicie:

– cele nadrzędne (CN)- cele wiodące (CW)- cele zadaniowe (CZ)- cele posiłkowe (CP). Na przykład celem nadrzędnym^- CN może być poprawienie sprawności gospodarowania, natomiast CW – prowadzącym do realizacji CN – np. poprawienie wykorzystania maszyn budowlanych, CZ – poprawienie dopasowania zespołu środków mechanizacji pod względem wydajności,V wreszcie CP – zmniejszenie zużycia energii maszyny X w zespole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony