Czynności leżące na drodze krytycznej

Sumę czasów poszczególnych ciągów podano na rys. 11-21 nad strzałką kierunkową. Dla zdarzenia 4 odpowiednie czasy wyniosą: najwcześniejszy czas zdarzenia 3 powiększony o czas trwania procesu 3-4, to jest 14 + 8 = 22, najwcześniejszy czas zdarzenia 2 powiększony o czas trwania procesu 2-4, tj. 7 + 8 = 15, najwcześniejszy czas zdarzenia 2 powiększony o czas trwania procesu 2-6-4, tj. 7 + 6 + 11 = 24, a więc najwcześniejszy czas zdarzenia 4 wynosi 24 dni, gdyż jest to najdłuższy czas trwania ciągów zdarzeń łączących zdarzenia 1 i 4. Najwcześniejszy czas zakończenia budowy, tj. czas zdarzenia 5, wyniesie zatem 31 dni. Ciąg zdarzeń łączący zdarzenie początkowe 1 ze zdarzeniem końcowym 5, którego suma czasów daje maksymalną wielkość – wyznacza tzw. drogę krytyczną (gruba linia na rysunku). Jest nią w podanym na rys. 11-21 przykładzie sekwencja 1-2- -i6-4-5.

Czynności leżące na drodze krytycznej należy wykonać w ściśle wyznaczonych czasach, gdyż w przeciwnym razie przedłuży się ogólny czas trwania całej budowy.

Wyniki obliczeń czasu najwcześniejszego i najpóźniejszego osiągnięcia zdarzeń oraz wielkości całkowitych zapasów czasu zestawia się w tabeli. Przykład takiego zestawienia dla sieci podanej na rys. 11-21 podano w tab. 11-4. Obliczenie sieci powiązań pozwala nie tylko na wyznaczenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony