Dane ogólne

Początek powszechnego stosowania metod matematycznych przypada na lata 1956-^1958. Pomimo upływu tak krótkiego czasu znajdują one szerokie zastosowanie również i w budownictwie do programowania i planowania przebiegu budowy w czasie. Istotą metod matematycznych jest poszukiwanie rozwiązań optymalnych w danych warunkach, czyli zasada osiągania maksimum jakiegoś celu. Maksimum celu osiąga się głównie w ten sposób, że przy danym nakładzie środków uzyskuje jak największe efekty, albo mając z góry z.ałożony efekt uzyskuje go przy najmniejszym nakładzie środków.

W warunkach gospodarki intensywnej, gdy zasoby wolnej siły roboczej wyczerpią się, coraz częściej stosuje się poszukiwanie rozwiązań optymalnych według kryterium maksymalnych ostatecznych efektów gospodarczych. W warunkach takiej optymalizacji, gdy celem jest efekt ostateczny – również koszty (nakłady) i wyniki ostateczne (efekty) poddaje się zmianom (wariantowaniu). Obowiązuje tutaj zasada analizowania również takich wariantów rozwiązań, w których wzrost kosztów powoduje: wzrost wyników (efektów), tzn. gdy wyniki (efekty) są znacznie wyższe od kosztów potrzebnych na ich uzyskanie (patrz rys.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony