Dokumentacja dostarczana podwykonawcy

Przedsiębiorstwo będące generalnym wykonawcą po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozdziela ją pomiędzy zainteresowane, specjalizowane przedsiębiorstwa i zawiera z nimi umowy na wykonanie robót.

Dokumentacja dostarczana podwykonawcy obejmuje projekty techniczne i kosztorysy robót, które ma on wykonać. sprawdzających, opracowanych !na podstawie ogólnego harmonogramu budowy. Zestawienie harmonogramowe stanowi pomocny materiał do właściwej organizacji robót w ‚krótkich okresach.

Aktualizacja i kontrola harmonogramów w trakcie realizacji budowy. Harmonogramy przez cały okres trwania budowy powinny być systematycznie aktualizowane oraz kontrolowane. Stałe studiowanie postępu robót pozwala wykrywać powstające nieprawidłowości oraz pomaga znajdować wyjście z zaistniałych przeszkód

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony