Dopiero zastosowanie metod matematycznych

Dopiero zastosowanie metod matematycznych zmniejszyło w znacznym stopniu omówione trudności. Metody te bowiem nie wymagają analizy poszczególnych wariantów, lecz polegają na ustawieniu matematycznego modelu, przedsta

wiającego zależności między wielkością środków produkcji a uzyskiwanym wynikiem, a następnie jego rozwiązaniu. Wszystkie zagadnienia w technologii i organizacji budowy, które określono jako ilości lub wielkości, można optymalizowaś metodami matematycznymi.

Podstawową wadą dotychczasowych metod graficznych planowania są trudności z aktualizacją planu budowy. W większości wypadków aktualizacja ta wymaga sporządzenia nowych pracochłonnych harmonogramów budowy. Również i te trudności zmniejsza w znacznym stopniu zastosowanie metod matematycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony