Dozowanie objętościowe

Najprostsza, ale najmniej dokładna, jest metoda dozowania objętościowego. Polega ona, podobnie jak przy zaprawach, na przyjęciu pewnego stosunku objętości składników mieszaniny, np. 1:2:4 lub 1 : 1,5 : 3, zaś dla słabszych betonów niekonstrukcyj-nych o stosunkach 1:3:6 lub 1:4:8. Pierwsza liczba podaje ilość cementu, druga piasku, trzecia żwiru. Proporcje te podają m.in. katalogi wskaźników zużycia materiałów, znajdujące się na każdej budowie.

Dozowanie objętościowe jest niedokładne. Lepsze wyniki uzyskuje się stosując dozowanie objętościowo-wagowe, polegające na odmierzaniu cementu przez ważenie, kruszywa zaś

– objętościowo. Dozując tą metodą ustalamy, jaki jest nam potrzebny beton i z tabeli 6-2 lub jej podobnej odczytujemy ilości składników. Tabela podaje ilości wszystkich składników w kg. Praktycznie kruszywo odmierza się najczęściej taczkami. Dlatego też należy albo ustalić masę taczek piasku i żwiru i tą drogą z podanej liczby kg dojść do liczby taczek, albo jeżeli nie rozporządzamy odpowiednią wagą, należy obliczyć objętość dzieląc podaną w tabeli liczbę kg przez ‚gęstość pozorną, którą można przyjąć równą 2,6 t/m3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony