Działanie skuteczne

Z pojęciem działań zorganizowanych wiążą się nierozerwalnie pojęcia: skuteczność, korzystność, ekonomiczność, ekonomizacja działań i produktywność społeczna.

Działanie skuteczne to takie działanie, które zbliża do pomyślnej realizacji celu. Oceniając skuteczność pomija się koszty osiągania celu.

Działanie korzystne ma miejsce wówczas, gdy cen- ność wyników użytecznych działania jest większa (lub równa) od cenności poniesionych kosztów. Działanie niekorzystne zachodzi wtedy, gdy cenność wyników użytecznych jest mniejsza od cenności kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony