Istota prowadzenia robót zimowych

Istota prowadzenia robót zimowych polega zatem na utrzymaniu zaprawy w temperaturze wyższej od temperatury zamarzania przez taki okres, aby zaprawa mogła związać i osiągnąć minimalną wytrzymałość 0,2 R?$. Jeżeli materiały, z których wykonuje się mur, mają odpowiednio wyższą temperaturę, to wystarczy świeżo wykonany mur ochronić przed szybkim stygnięciem, aby zaprawa zdołała związać i stwardnieć. Osiąga się to przez okrywanie świeżego muru osłonami zmniejszającymi straty ciepła. Taka metoda prowadzenia robót nazywa się metodą zachowania ciepła. Świeżo wykonany mur okrywa się matami słomianymi lub ze spienionych tworzyw sztucznych. Te ostatnie są o tyle lepsze, że nie zaśmiecają muru, ale są jeszcze dużo droższe. Do tego celu nadaje się każdy materiał miękki i o dobrych właściwościach izolacyjnych.

Materiały mogą mieć dodatnią temperaturę na początku okresu zimowego, po długotrwałych odwilżach lub przechowywaniu ,w pomieszczeniach ogrzanych. Najczęściej jednak materiały do robót murarskich są przechowywane na wolnym powietrzu i dlatego są wyziębione. Aby otrzymać zatem temperaturę muru zapewniającą stwardnienie zaprawy, należy materiały podgrzać. Najłatwiej jest ogrzać wodę, choćby w kotle ustawionym nad paleniskiem. Podgrzanie jednak samej wody przeważnie nie wystarcza, należy również podgrzać piasek. Obecnie najczęściej do podgrzewania wody i piasku buduje się specjalne piece (rys. 4-19). Spaliny wytwarzane w palenisku podgrzewają wężownicę wodną i przechodząc przez rury stalowe umieszczone w pryzmie piasku podnoszą też jego temperaturę.

Do podgrzewania wody i piasku używa się często pary wytwarzanej w specjalnych kotłach. Wężownica parowa umieszczona w zbiorniku wody podgrzewa ją, a tzw. igły parowe wbite w piasek wpuszczają parę w pryzmę, co oczywiście podnosi jego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony