Malowanie większych powierzchni

‚Do malowania mniejszych powierzchni używa się natryskiwa- czy,zbudowanych w ten sposób, że farba podawana jest ze zbiornika do dyszy, z której jest wyrzucana ciśnieniem sprężonego powietrza (rys. 9-21).

Malowanie większych powierzchni wykonuje się za pomocą natryskiwaczy działających podobnie do tynkownic. Farba do dyszy jest doprowadzana wężem ze zbiornika, w którym sprężarka wytwarza nadciśnienie. Farba wylatująca z dyszy natryskiwacza układa się w formie stożka prostopadłego do malowanej powierzchni. Aby uzyskać dobre rozprowadzenie farby nanoszonej mechanicznie, należy wylot rozpylacza trzymać w odległości 95-ż-lOO cm

od ściany i prowadzić stożek wyrzucanej przez rozpylacz farby ruchem spiralnym, aż do całkowitego pokrycia farbą powierzchni. Techniką klejową nazywa się wykonywanie powłok malarskich farbami klejowymi. Powłoki malarskie klejowe -nadają się tylko do wewnętrznych pomieszczeń, gdyż na skutek zawilgocenia ulegają zniszczeniu. Klej stanowiący spoiwo farby w razie zawilgocenia rozkłada się i pleśnieje, wskutek czego powłoka pokrywa się szarymi plamami. Tynki przed malowaniem klejowym należy oczyścić z kurzu i zaprawić pęknięcia w wyprawie. Stare tynki należy jeszcze zmyć roztworem szarego mydła, a nowe zagruntować farbą wapienną (tzw. białkowanie). Po przeschnięciu wyprawy przystępuje się do właściwego nakładania koloru. Przygotowanie farby polega na rozpuszczeniu w wodzie kredy pławionej lub glinki (tonu) oraz dokładnym wymieszaniu. Oddzielnie rozprowadza się w wodzie pigment i rozpuszcza klej.. Następnie dokładnie miesza się rozpuszczo-ną kredę z pigmentem, a na końcu dodaje się rozcieńczony klej: Roztwór przecedza się przez gęste sito i zlewa do pojemników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony