Materiał stosowany na rusztowania

Rusztowanie drewniane wykonuje się z tarcicy i z okrąglaków. Tarcica stosowana na rusztowania nie może być niższej klasy od IV, a na elementy, od których zależy nośność konstrukcji, jak stojaki, leżnie, wysuwnice – nawet klasy II. Średnica dłużyc uży-

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania. wanych na rusztowania nie powinna być mniejsza od 12 cm w cieńszym ‚końcu. Wilgotność drewna nie może przekraczać 23%, a używanego na drabiny 18%. Drewno powinno być impregnowane. Elementy rusztowań łączy się gwoździami 2,5-r-3 razy dłuższymi od grubości przybijanego elementu.

Rusztowanie metalowe wykonuje się ze stali pospolitej StOS łącznikach ze stali St35 lub ze stopów aluminiowych AlCu4MglMn o łącznikach ze stopów AlMg, AlMgSi, AlMgCu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony