Metody organizacji budowy i robóy

Praca na budowie może być organizowana następującymi metodami: kolejnego wykonania, równoległego wykonania i pracy równomiernej (rys. 3-2).

Metoda kolejnego wykonania polega na wykonywaniu poszczególnych robót na całym obiekcie lub działce jednej pó drugiej. Do roboty następnej można przystąpić dopiero po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających.

Najlepsze wyniki organizacyjne i ekonomiczne osiąga się prży takim rozplanowaniu robót, aby mogły być realizowane w sposób nieprzerwany i równomierny w czasie trwania całego procesu produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony