Na budowle większe

Ograniczymy się w tym rozdziale do prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Dzielą się one na drobno-, średnio- i wielkowymiarowe. Pierwsze można wbudować bez posługiwania się sprzętem mechanicznym, drugie wymagają sprzętu

lekkiego, tj. o udźwigu do 5 kN, wielkowymiarowe ¦- sprzętu ciężkiego. Prefabrykaty drobnowymiarowe stosuje się na budowach nie wyposażonych w sprzęt mechaniczny, a więc w budownictwie rozproszonym i zlokalizowanym poza głównymi ośrodkami budowlanymi.

Na budowle większe lub w razie jednoczesnego wznoszenia obok siebie kilku budowli nadają się prefabrykaty średniowymiarowe. Są one jeszcze mało rozpowszechnione i nie ujęte katalogiem wyrobów typowych. Mogą to być płyty i belki stropowe oraz dachowe, słupy i elementy ścienne, schody itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony