Odchylenie płaszczyzny licowej

Odchylenie płaszczyzny licowej od pionu nie powinno być większe niż 3 mm. Odchylenie warstwy oblicowania od poziomu nie powinno być większe na całej długości warstwy niż 2 mm.

Odchylenie konstrukcji szkieletu od poziomu i pionu na długości lub szerokości trzonu nie powinno być większe niż 2 mm. Piece i trzony na podkładzie nieogniotrwałym powinny być izolowane od niego warstwą ogniotrwałą o grubości co najmniej 15 cm, a piece i trzony przenośne – warstwą ogniotrwałą o grubości co najmniej 30 cm. Nieogniotrwała podłoga przed paleniskiem powinna być pokryta blachą o wymiarach co najmniej 40X50 cm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony