Określenie frontu robót brygady roboczej

Frontem robót brygady roboczej nazywa się sumę powierzchni stanowisk roboczych zajętych przez wszystkie zespoły wykonujące jednocześnie roboty. Wielkość frontu robót zależy od sposobu rozmieszczenia zespołów. Mogą one być rozmieszczone dwojako.

-1. Wszystkie zespoły pracują na sąsiednich stanowiskach bezpośrednio stykających się ze sobą. W tym wypadku podczas rozplanowania pracy każdy zespół zajmuje stanowisko leżące przed nim, a na stanowisku poprzednim zaczyna pracować zespół następny.

-2. Pomiędzy stanowiskami zajmowanymi przez zespoły równocześnie pracujące znajdują się stanowiska objęte przerwami technologicznymi. W tym wypadku front robót ulega znacznemu wydłużeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony