Organizacja robót murarskich

Chcąc zapewnić prawidłowy przebieg robót murarskich należy opracować projekt ich organizacji. W tym celu rzut parteru budynku dzieli się na stanowiska robocze indywidualne lub zespołowe. Stosownie do liczby stanowisk ustala się skład brygady murarskiej. Praca może być zorganizowana na 2 lub 3 działkach roboczych. W razie organizacji dwudziałkowej na

pierwszej działce pracuje brygada murarska, a na drugiej cieśle ustawiają rusztowania, po czym pomoc murarska przygotowuje stanowiska robocze murarzy. Wielkość działki powinna być tak dobrana, aby murarze przechodzili na następną działkę w czasie przerwy obiadowej lub po całej zmianie. Ustalając wielkość działki trzeba mieć ma uwadze, że z jednego poziomu murarz może wykonać pasmo muru nie wyższe niż 1,2 m. Z tego względu ściany każdej kondygnacji dzieli się na pasma robocze o wysokości nie przekraczającej wysokości 1,2 m.

W razie trójdziałkowej organizacji robót murarskich na pierwszej działce pracują murarze, na drugiej cieśle, a trzecią przygotowują pomocnicy do robót. Przykład organizacji robót murarskich przedstawia ćwiczenie 4-1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategoria Strony