Organizacja stanowiska roboczego

Organizacja stanowiska roboczego zespołu dwójkowego jest analogiczna jak dla murarza indywidualnego, tylko długość stanowiska wynosi 5+6 m.

Mury grubości 2 cegieł i grubsze wykonują zespoły trójkowe. Zostały one u mas najwcześniej wprowadzone. Skład ich jest różny. Zespół może sią składać z 1 murarza układającego cegły i 2 pomocników, z których jeden rozściela zaprawę, drugi zaś podaje cegły, lub z 2 murarzy i 1 pomocnika. Murarze sami biorą z pryzmy cegły i je wbudowują, pomocnik rozściela tylko zaprawę. Długość stanowiska zespołu trójkowego dochodzi do 10 m.

Do wykonywania murów grubszych niż 2 cegły można organizować większe zespoły. Dwójkowe i trójkowe zespoły można organizować w brygady pracujące systemem potokowym. W razie brygady 6-osobowej, złożonej z 3 zespołów, pierwszy zespół – murarz z pomocnikiem ¦-¦ układa zewnętrzny rząd cegieł, zespół drugi układa rząd wewnętrzny, a zespół trzeci wypełnia folę. System potokowy odpowiada taśmowemu, stosowanemu w przemyśle. Różnica polega na tym, że w systemie taśmowym stanowiska robocze są stałe, a na ruchomej taśmie przesuwa się wykonywany wyrób, zaś w systemie potokowym wyrób jest nieruchomy, a poruszają się zespoły robocze. System potokowy, zapewniający znacznie większą wydajność pracy, wymaga licznej brygady transportowej, która musi zabezpieczyć nieprzerwane dostawy zaprawy i kamienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony