Organizacja transportu

Zasady organizacji pracy ciągłej środków transportowych. Zasadniczym celem organizacji pracy środków transportowych jest stworzenie takich warunków, w których transport mógłby pracować równomiernie zarówno w stosowaniu środków transportowych, jak i zestawieniu brygad roboczych przy pracach ładunkowych.

!Zasady transportu ciągłego z reguły stosuje się podczas odwożenia gruntu wydobywanego przez koparki, w przewozach na budowę masowych materiałów budowlanych, a już w szczególności podczas dowozu prefabrykatów na budowy, które wykonują montaż metodą „z kół”. Zasady organizacji transportu nieprzerwanego szczegółowo omówiono w rozdziale 3 na przykładzie transportu gruntu.

Zasady doboru i rozmieszczania środków transportu pionowego. Urządzenia transportu pionowego ma placach budowy mogą służyć do transportu wewnętrznego, szczególnie związanych z nim robót ładunkowych lub montażu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony