Organizacjo pracy murarza

Murowanie może odbywać się indywidualnie i ze-społowo. W pierwszym wypadku murarz wykonuje wszystkie czynności związane z właściwym murowaniem, pomocnicy zaś donoszą mu materiały i przestawiają rusztowania robocze. Schemat rozplanowania stanowiska murarza w wypadku pracy indywidualnej przedstawia rys. 4-11. Przy wznoszonym murze biegnie pasmo robocze, po którym porusza się murarz. Za nim leży pasmo materiałowe, na którym składuje się materiały dowożone po paśmie transportowym.

O wiele wydatniejsze jest murowanie zespołowe. Do wykonania murów cieńszych niż 2 cegły, filarów, słupów itp. organizowane są zespoły dwuosobowe złożone z murarza i pomocnika. Murarz układa tylko cegły, pomocnik nanosi zaprawę i podaje mu na mur cegły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategoria Strony