Piec z kanałem dymowym

Piec z kanałem dymowym łączy się za pomocą rury blaszanej średnicy 10-4-15 cm.Pionowość ścian pieca sprawdza zdun poziomnicą, ich równość – linijką drewnianą.

Do budowy pieca potrzeba niewielu i prostych narzędzi. Zdun posługuje się: młotkiem i nożem do obcinania kafli, kątownikiem, linijką, poziomnicą do wyznaczania i sprawdzania ścian pieca oraz obcęgami do cięcia i gięcia drutu piecowego. Zaprawę zdun nanosi

nania pieca drogą oględzin oraz przepalenia, sprawdzenia pionu i poziomu, jak również odchyleń ściana od płaszczyzny licowej. Podczas oględzin należy również sprawdzić oblicowanie oraz osadzenie osprzętu. Gazy spalinowe w czasie palenia nie powinny wydostawać się przez uchylone drzwiczki paleniskowe przy otwartych drzwiczkach popielnikowych. Ciąg powinien być słyszalny z odległości 50 cm. Ciąg należy sprawdzać przez przyłożenie zapalonej świecy lub zapałki do uchylonych drzwiczek paleniskowych. Płomień powinien skierować się w stronę paleniska i zająć położenie poziome, a nawet przygasnąć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony