Pierwszy sposób

Pierwszy sposób wymaga dużego zharmonizowania pracy wszystkich zespołów wchodzących w skład brygady. Niewykonanie ustalonej normy przez jeden z zespołów zatrzymuje wszystkie następne. Sposób ten wymaga dobrej obsługi ze strony personelu technicznego, sprawnego zaopatrzenia oraz zdyscyplinowania i poczucia odpowiedzialności za całość pracy ze strony wszystkich zespołów.

Drugi sposób pozwala na pewne odstępstwa od równomiernego tempa pracy. Pewien zapas czasu niweluje wpływ ewentualnego spóźnienia się jednego zespołu na pracę innego zespołu. Praca może odbywać się w mniejszym pośpiechu, w tempie wolniejszym, a nierytmiczność na jednym stanowisku nie wpływa bezpośrednio na pozostałe stanowiska. Powoduje to jednak zmniejszenie wydajności pracy robotników oraz niewykorzystanie maszyn i urządzeń, z drugiej strony praca taka może zapewnić lepszą jakość robót.

Ustalając front robót należy przestrzegać, aby zespoły ustępujące po wykonaniu swoich czynności na stanowiskach stworzyły automatycznie fronty robót dla zespołów następnych. Zasada ta wiąże się z zapewnieniem swobodnego przesuwania się poszczególnych zespołów wzdłuż frontu brygad,- przy czym przer suwanie to musi odbywać się z jednakową szybkością bez wyprzedzania i opóźniania jednych zespołów przez inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony