Pion

Pion (patrz rys. 1-5) używany jest przez murarzy do kontroli pionowości wznoszonego muru, różni się od pionu geodezyjnego większymi wymiarami i masą oraz tym, że jest przeważnie wykonywany ze stali, nie z mosiądzu – jak piony geodezyjne.

Poziomnica (rys. 4-1 a, b) używana przez murarzy powinna mieć długość 50 cm i być wyposażona w dwie libele. Jedna z nich umieszczona równolegle do długości pomiarowych służy

w murze. Przebijaki mają różne średnice 10^-50 mm. Są one zakończone koronką o zębach wychylonych na zewnątrz, aby wybijany otwór miał średnicę większą od średnicy rury, z której przebijak został wykonany.

Do rozbierania starych murów oprócz przecinaków służą też oskardy, takie jak do robót ziemnych. Odmierzanie powtarzających się, a szczególnie skomplikowanych wyprofilowanych słupów i filarów wymaga wykonania specjalnych wykro-jów z desek lub płyt izolacyjnych, takich jak pilśniowe lub paździerzowe (rys. 4-3). Rusztowania do robót murarskich będą omówione w następnym rozdziale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony