Podcinanie zaprawy kielnią

Podcinanie zaprawy kielnią (rys. 4-9b) stosuje się w raźie zapraw o konsystencji gęstoplastycznej lub mało urabialnych zapraw cementowych. Sposób ten różni się od wyżej opisanego tym, że przed cegłą kielnią zbiera się zaprawę i nakłada ją na główkę lub wozówkę cegły uprzednio położonej.

W razie zapraw bardzo mało urabialnych, jak np. gęstopla- styczne zaprawy cementowe, stosuje się murowanie z nakładaniem zaprawy kielnią ma boczne powierzchnie cegieł (rys. 4-9c). Pod warstwę muru rozkłada się zaprawę w ilości potrzebnej tylko do wypełnienia spoiny poziomej. Następnie nakłada się zaprawę na boczną powierzchnię cegły, którą kładzie się tak, aby zaprawa ta wypełniła spoinę pionową. Sposób ten jest stosowany w czasie robót zimowych, gdyż daje on najmniejsze zawilgocenie muru.

Mury szczelinowe wymagają murowania z nakładaniem zaprawy kielnią na boczne powierzchnie cegły, aby nie zapełniać zaprawą szczelin ocieplających. Podobnie mury z cegieł sitówek, kratówek i dziurawek muszą być układane tą metodą na zaprawie gęstoplastycznej, aby uniknąć zapełniania zaprawą otworów cegieł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony