Podstawy organizacji i mechanizacji robót budowlanych

‚ Mechanizacja robót budowlanych stanowi podstawową metodę realizacji procesów wytwórczych w budownictwie. Polega ona na coraz szerszym, doskonalszym posługiwaniu się maszynami i urządzeniami mechanicznymi zamiast narzędzi i sprzętu ręcznego.

Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje mechanizacji: częściową, kompleksową i optymalną. Mechanizacja częściowa polega na zmechanizowaniu części robót, zazwyczaj obejmująca czynności główne natomiast czynności pomocnicze wykonuje się ręcznie.

Mechanizacja kompleksowa obejmuje wszystkie czynności, tzn. zarówno główne, jak i pomocnicze. Dodatkowym wymogiem jakościowym jest tu ciągłość i równomierność produkcji, w wyniku zharmonizowania pracy wszystkich maszyn w zakresie wydajności, miejsca oraz czasu pracy. Podstawowe kryteria ekonomiczne w mechanizacji kompleksowej to minimalny koszt środków mechanizacji, przypadający na jednostkę produkcji.

Mechanizacja optymalna jest najwyższą formą mechanizacji, łączącą wszystkie pozytywne cechy mechanizacji kompleksowej wokół optymalnego – z punktu widzenia interesów społeczno-gospodarczych – celu. Celem tym jest uzyskanie maksymalnego efektu społeczno-gospodarczego powstającego dzięki optymalnie zmechanizowanej produkcji budowlanej. Nadrzędnym kryterium doboru środków mechanizacji, robót budowlanych, środków, które decydują o terminie przekazania inwestycji do eksploatacji, jest minimalny czas realizacji. Dla robót, które nie decydują o terminie przekazania inwestycji do eksploatacji, obowiązuje kryterium minimalnych kosztów. W warunkach mechanizacji optymalnej cykle realizacji są bardzo krótkie, ‚a koszty społeczne realizacji zmechanizowanych robót kształtują się w granicach minimum.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony