PREFABRYKACJA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

Prefabrykacją nazywa się wykonywanie elementów budowli w stałych zakładach wytwórczych zamiast na placu budowy. Prefabrykatami nazywa się też elementy wytwarzane w zakładach stałych, poligonowych lub przyobiektowych. Prefabrykacja w stałym zakładzie pracy pozwala ustabilizować załogę i dobrze wyposażyć stanowiska robocze w sprzęt i maszyny produkcyjne oraz zorganizować pracę według zasad przemysłowych. Podnosi to wydajność pracy i polepsza jakość wyrobów. Wadą prefabrykacji jest wydłużenie drogi przewozu materiałów, które zamiast wprost z wytwórni na budowę, muszą być dowiezione do zakładu prefabrykacji i stąd dopiero w postaci gotowego wyrobu dostarczone na miejsce wbudowania.

Budownictwo stosuje wiele różnego rodzaju prefabrykatów. Jest nim stolarka okienna i drzwiowa dostarczana przez stolarnię, balustrada schodowa ze ślusarni, szkielet zbrojeniowy ze zbrojami, elementy więźby dachowej z ciesielni, belki i pustaki stropowe z betoniarni itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony