Przed wznowieniem robót

Przed wznowieniem robót po dłuższej przerwie należy usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie przerwy, łącznie ze zdjęciem górnej warstwy kamieni.

Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinna wynosić 12 mm. Nie może ona być mniejsza od 10 mm i większa od 17 mm. Grubość spoin pionowych powinna wynosić 10 mm, dopuszczalna najmniejsza ¦- 8 mm i największa – 20 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W murach nośnych ilość cegieł ułamkowych nie powinna być większa od 15%, w nie- konstrukcyjnych może dochodzić do 50%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony