Przygotowanie zapraw

Obecnie zaprawę prawie zawsze przygotowuje się mechanicznie. Ręczne mieszanie zapraw spotyka się wyłącznie na małych budowach oraz przy niewielkich pracach remontowych. Zaprawy wapienne miesza się ręcznie w skrzyni ustawionej na wyrównanej warstwie piasku. Najpierw do skrzyni wrzuca się potrzebną ilość ciasta wapiennego, następnie wlewa wodę i gracą rozrabia ciasto w mleko wapienne, do którego dopiero, stale mieszając, wsypuje się piasek. Cement dodaje się do gotowej zaprawy wapiennej, którą trzeba jeszcze raz wymieszać, aż nabierze jednolitej barwy szarej. Małe ilości cementu dla regulacji konsystencji zaprawy dodaje murarz na stanowisku roboczym.

Mechanicznie zaprawy miesza się w mieszarkach lub betoniarkach (patrz rozdz. 6). Produkowana u nas mieszarka do zapraw Zremb ZM-150 (rys. 4-10a) służy do przygotowania różnych zapraw oraz innych mieszanin, jak np. masy szpachlowej. Mieszanie odbywa się w otwartym korycie za pomocą mieszadła łopatkowego. Mieszarka jest wyposażona w dozownik i kosz zasypowy. Mieszadło porusza silnik elektryczny. Całość jest zmontowana na dwukołowym podwoziu ogumionym. Wydajność mieszarki wynosi 3 m3/h, pojemność zasypowa 150 1, czas mieszania jednego zarobu 2^-3 min, moc silnika 2,8 kW i masa 900 kg.

Używa się też mieszarek z mieszadłem spiralnym (rys. 4-10b). Za granicą powszechnie stosuje się mieszarki-gniotowniki (rys. 4-1 Oc). Różnią się one tym od korytkowych, że mieszanie odbywa się w misce poziomej obracającej się w kierunku przeciwnym do ruchu mieszadła. Ponadto w misce umieszczony jest kołotok rozgniatający grudy kruszywa i spoiwa. Zaprawa z takiej mieszarki jest bardziej jednolita i dlatego mieszarki te stosuje się głównie w robotach tynkarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony