Rozdzielanie dokumentacji kompleksowej podwykonawcom

Ostatnio wprowadzono system generalnego realizatora inwestycji (GRI), którym może być inwestor, biuro projektowe lub wykonawca. Generalny realizator inwestycji wykonuje wszystkie czynności związane z procesem inwestycyjnym od opracowania założeń techniczno-ekonomicznych do uruchomienia obiektu.

W wykonawstwie stosuje się od dawna system generalnego wykonawcy. Funkcję generalnego wykonawcy pełni przeważnie przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego. Rzadko się zdarza, aby całość robót związanych z wykonaniem obiektu, a tym bardziej ich zespołu mogła być wykonana wyłącznie przez to przedsiębiorstwo. Niemal zawsze zachodzi potrzeba współpracy z przedsiębiorstwami specjalistycznymi.

Przedsiębiorstwa specjalizowane wykonują tylko niektóre roboty budowlane, np. elewacyjne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne itp. Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za pracę wszystkich współpracujących przedsiębiorstw (podwykonawców), przede wszystkim w zakresie racjonalnego przebiegu robót oraz właściwej ich jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony