Rusztowania

Rusztowania są to pomocnicze konstrukcje tymczasowe, które podtrzymują pomosty robocze podczas wykonywania robót na wysokości większej niż jeden metr ponad poziomem terenu, albo utrzymują stanowiska robocze i elementy ustroju konstrukcyjnego wznoszonej budowli do czasu wykonania złączy lub uzyskania przez materiał konstrukcyjny potrzebnej wytrzymałości.

Rusztowania niosące stanowiska robocze nazywamy rusztowaniami roboczymi, zaś utrzymujące stanowiska robocze i elementy montowanego ustroju rusztowaniami montażowymi, a stanowiska robocze i formy kształtujące konstrukcje żelbetowe lub murowe rusztowaniami deskowań lub stemplowaniami.

Ze względu na materiał, z jakiego wykonuje się rusztowania, rozróżnia się rusztowania drewniane i metalowe. Rusztowania powinny być mało materiałochłonne, łatwe do montowania i rozbierania, a jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo pracującym na nich i obok nich ludzi. Rusztowanie montażowe każdorazowo dostosowuje się do rodzaju montowanej konstrukcji, podobnie stemplowanie – do rodzaju deskowań. Natomiast deskowania robocze są stypizowane, a nawet wiele z nich jest znormalizowanych *).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony