Rysy szerokości

Rysy szerokości ponad 5 mm oraz rysy na elewacjach nie tynkowanych trzeba przemurować. W tym celu wzdłuż rysy wykuwa się bruzdę o szerokości równej odstępowi spoin pionowych

i głębokości równej grubości kamienia, zaś przy cegle przynajmniej na głębokość 1/2 cegły. Bruzdę zmywa się strumieniem wody i zamurowuje tak, jak przy naprawach skorodowanych partii murów. Przy pęknięciach dłuższych od 1,5 m naprawę wykonuje się odcinkami długości 1 m.

Rozbiórkę murów ścian budynku można wykonać zdejmując kolejno poszczególne warstwy lub obalając od razu całą ścianę. Przy pierwszym sposobie robotnicy zaopatrzeni w pasy bezpieczeństwa oskardami odspajają poszczególne kamienie i zrzucają je rynnami, takimi jak przy betonowaniu fundamentów, na plac przy budynku. Sposób ten jest pracochłonny, ale daje prawie pełny odzysk kamieni, szczególnie cegły.

Rozbiórka polegająca na burzeniu całych ścian budynku przebiega w następującej kolejności: najpierw rozbiera się wewnątrz budynku stropy i ściany poprzeczne. Stropy wyburza się od dołu ku górze, zaś ściany od góry ku dołowi. Następnie burzoną ścianę przecina się pionowymi bruzdami na odcinki kilkumetrowej szerokości. Do wierzchu powstałych w ten sposób słupów wiąże się linę stalową, którą przyczepia się do ciągnika gąsienicowego. Po wstrzymaniu wszelkiego ruchu w okolicy burzonej ściany uruchamia się ciągnik, który kilkoma szarpnięciami obala część ściany. Słupy burzy się od naroża budynku ku klatce schodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony