Rzeczywisty czas trwania procesu

a – czas optymistyczny – przypuszczalny najkrótszy czas wykonania procesu, b – czas pesymistyczny – przypuszczalny najdłuższy czas wy-konania procesu, to – czas najbardziej prawdopodobny – czas, w jakim powinien być. najprawdopodobniej zrealizowany proces.

Rzeczywisty czas trwania procesu zawiera się w przedziale od •a do b i stanowi ciągłą zmienną losową. Dla takiej .zmiennej losowej średni czas wykonania procesu wTynosi

W metodzie PERT tę właśnie wielkość przyjmuje się za czas wykonania danego procesu. Dalsze obliczenia przeprowadza się jak w metodzie CPM. Sieci powiązań są niezastąpione w planowaniu realizacji dużych inwestycji. Pozwalają one też na skrócenie cyklu budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony