Sposoby murowania

Zależnie od konsystencji zaprawy, kształtu i wielkości kamieni stosuje się różne sposoby murowania. Najczęściej używane do murowania kamienie o ciężarze kil-kukilogramowym i ‚kształcie prostopadłościanu, jak cegły palone, cegła cementowa, cegła silikatowa, bloczki betonowe, bloczki z wapieni naturalnych itp., układa się w murach na wcisk, z podcinaniem zaprawy kielnią lub z nakładaniem zaprawy na boczne powierzchnie kamieni.

Murowanie na wcisk (rys. 4-9a) wymaga plastycznej zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej. Rozpatrzymy je na przykładzie muru ceglanego grubości 2 cegieł. Kładąc warstwę główkową murarz rozściela najpierw pasmo zaprawy grubości 2,5-f-3 cm i szerokości 20-4-22 cm. Pasmo to powinno być oddalone od krawędzi o 2-^3 cm, gdy wykonuje się mur na tzw. puste spoiny. W gotowym murze zaprawa powinna być cofnięta w stosunku do lica muru o 1,5-1-2 cm. Mury nie tynkowane nie wymagają pozostawienia nie zapełnionych spoin. Pasmo zaprawy rozściela się wówczas w odległości 1-4-2 cm od krawędzi muru i tak układa cegły, aby wyciskały zaprawę poza lico muru. Nadmiar zaprawy zbiera się kielnią, otrzymując równą powierzchnię lica muru. Zmniejsza to możliwość zawilgocenia muru wodami opadowymi, które spływając nie zatrzymują się w spoinach.

Na rozesłanej zaprawie murarz układa najpierw warstwę zewnętrzną od strony lewej ku prawej lub odwrotnie. Biorąc cegłę lekko ją pochyla i zanurza w zaprawie dolną krawędzią wo- zówki w odległości 5-4-6 cm od cegły uprzednio położonej. Dosu- wając cegłę do już ułożonej, zbiera nią zaprawę, aby wypełnić spoinę pionową, a następnie wciska cegłę w zaprawę tak, aby grubość spoiny poziomej wynosiła 12-i-15 mm. Warstwę wewnętrzną układa się tak samo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony