Środki transportu pionowego

Środki transportu pionowego mogą służyć do transportu pionowego w ścisłym tego słowa znaczeniu lub pionowo-poziomego. Typowymi przykładami urządzeń transportu pionowego na budowach są wyciągi szybowe oraz masztowe, a transportu pionowo-poziomego – wszystkie rodzaje żurawi. Rozwój transportu pionowego związany jest w znacznym stopniu z postępem technicznym w prefabrykacji oraz ze stosowaniem pojemni- kók jako urządzeń do podawania na miejsce robocze zapraw, mieszanki betonowej, cegły itp.

Maszyny transportu pionowego są zazwyczaj urządzeniami o działaniu cyklicznym. Podstawowymi parametrami urządzeń do transportu pionowego są: wydajność, udźwig, zasięg działania, wysokość użyteczna podnoszenia oraz moment roboczy. Poszczególne z nich lub wszystkie razem uzależniają dobór takiego, a nie innego urządzenia w zależności od konkretnych warunków pracy.

Wydajność jest podstawowym parametrem przy doborze od-powiedniego środka transportu ściśle pionowego. Wydajność w t/h jednostki transportu pionowego o działaniu cyklicznym oblicza się z wzoru

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony