Szczegółowe przepisy

Szczegółowe przepisy odnośnie zawierania umów, trybu dostarczania i przyjmowania dokumentacji zawiera Monitor Polski nr 7 z dnia 6 marca 1970 r. Gospodarka dokumentacją projektowo-kosztorysową w przedsiębiorstwie budowlanym

Przedsiębiorstwo otrzymuje od inwestora dokumentację projektowo-kosztorysową w trzech egzemplarzach. Pó jej sprawdzeniu dokumentację rozdziela się pomiędzy budowę (dwa egzemplarze) i dział przygotowania produkcji, który ze swojego egzemplarza udostępnia kosztorys działowi kalkulacji.

Dokumentacja techniczna znajduje się w komórkach bezpośrednio zaangażowanych w procesie produkcyjnym, który składa się z trzech faz. W fazie przygotowania produkcji dokumentacja jest podstawą rozeznania zadania inwestycyjnego i warunków jego realizacji. Pozwala ona na wybór właściwych metod wykonania i dobór niezbędnych środków realizacji powierzonego zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony