Szerokość drabiny

Szerokość drabiny w świetle między stojakami wynosi 520 mm. Szczeble są rozstawione co 500 mm. Drabiny mają długość 6 lub 8 m, stojaki mają przekrój 50X100 mm, a szczeble 32X X63 mm. Każdą drabinę wzmacnia się trzema ściągami stalowymi średnicy 10 mm, rozmieszczonymi pod szczeblami skrajnymi i szczeblem środkowym. Krzyżulce wykonuje się z desek gru-

Ogólne przepisy bhp dotyczące obrabiarek do drewna postanawiają: obrabiarki o napędzie mechanicznym powinny mieć urządzenia do oddzielnego ich włączania i wyłączania oraz do natychmiastowego zatrzymania. Urządzenia te powinny być łatwo dostępne ze stanowiska roboczego, sprawnie działające i zabezpieczone przed przypadkowym włączenie^.

Należy zwracać uwagę na stan przewodów doprowadzających prąd do wyłączników i bezpieczników. Urządzenia blokujące ruch obrabiarki powinny być zbudowane tak, aby nie dopuszczały do przypadkowego uruchomienia obrabiarki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony