Szkielety

i płyt oparte na obwodzie muszą być łączone we wszystkich punktach skrzyżowań. Łączyć przez spawanie można tylko stal spawal- ną. Zmontowane szkielety nie powinny mieć odchyłek przekraczających podane w tabl. 6-5.

Jeżeli złącza zgrzewane lub spawane podczas oględzin wykazują przesunięcia, niedopasowania, pory, wtrącenia żużlowe itp. wady, należy je zgłosić do prób laboratoryjnych.

Szkielety przygotowane w zbrój arniach centralnych należy przewozić w sposób nie powodujący deformacji prętów. Jeżeli szkielety są przenoszone za pomocą dźwigów, miejsca zakładania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony