Szybkość wznoszenia murów

Szybkość wznoszenia murów zależy od czasu twardnienia zaprawy, tzn. że roboty na kondygnacji następnej można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu zaprawy w murach kondygnacji niższej. Zależność wzrostu wytrzymałości zaprawy cementowej od czasu wi a 7. fUria i t.pmnAratuT w _i _ A A

Zgodnie z normą okres ten wynosi dla zapraw wapiennych 7 do 9 dni, cementowo-wapiennych 5-ż-7 dni i cementowych 3-^4 dni. Odbiór robót murarskich przeprowadza się zgodnie z normą *). Polega on na sprawdzeniu prawidłowości wiązania elementów, wypełnionych spoin oraz wielkości odchyleń wymiarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony