Trasowanie elementów

Element, aby otrzymał właściwe wymiary i kształt, powinien być starannie wytrasowany, zgodnie z rysunkami projektu tech- niczno-roboczego realizowanej budowy. Wytrasowanie polega na narysowaniu elementu w skali 1 : 1 .na materiale, z którego ma on być wykonany. Jest to czynność pracochłonna, ale ponieważ najczęściej elementy powtarzają się wielokrotnie i .nieraz takich samych elementów wykonuje się dziesiątki, a nawet setki i tysiące sztuk, wytrasowanie sprowadza się do sporządzenia elementu wzorcowego, wg którego wycina się elementy pozostałe. Czasem, aby wyznaczyć element wzorcowy, tzw. wzornik, trzeba w skali 1 : 1 rozrysować całą konstrukcję. Dotyczy to szczególnie dźwigarów o większych rozpiętościach, krążyn, słupów złożonych

itp. Rysunek taki wykonuje się na równej podłodze z desek lub płyt pilśniowych. Na rysunek układa się materiał i trasuje na nim linie przecięć i nadcięć, miejsca otworów i gniazd (rys. 5-1). Do trasowania używa się różnych przyborów. Długości odcinków odmierza się miarką zwijali ą. Krótkie odcinki odmierza się miarką składaną.

W warsztatach używa się miarek metalowych, gdyż są trwalsze i dokładniejsze. Na budowach posługujemy się zwijanymi miarkami parcianymi lub składanymi drewnianymi. Miarki metalowe w razie zawilgocenia, którego nie można uniknąć, szybko się niszczą. Linie proste kreśli się liniałami metalowymi lub drewnianymi. Liniały są też zaopatrywane w nasadki, w których montuje się kolec i ołówek, otrzymując w ten sposób cyrkiel, który pozwala wyznaczać okręgi o dużych promieniach (rys. 5-2a). Krótkie odcinki wyznacza się za pomocą kątown i- k ó w (rys. 5-2b), gdyż można nimi wykreślić linię od razu pod zadanym kątem do krawędzi elementu lub uprzednio wyznaczonej linii. Za pomocą kątowników wyznacza się również zaciosy, czopy, gniazda i inne elementy złączy. Linie nachylone do krawędzi elementu pod kątem prostym znaczy się za pomocą kątownika przyl- gowego prostego (rys. 5-2c), nachylone pod innymi kątami – przylgowego ukośnego (rys. 5-2d).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony