Ustalanie, optymalnych rozwiązań w organizacji budowy

Ustalanie, optymalnych rozwiązań w organizacji budowy wymaga analizy szeregu możliwych do zastosowania wariantów. Bardzo duża liczba i występujące w nich wzajemne powiązania utrudniają znacznie wybór rozwiązania optymalnego. Dopiero zastosowanie metod matematycznych pozwala na stosunkowo łatwe znalezienie właściwego rozwiązania. Metody te mają jeszcze tę zaletę, iż przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej rozwiązanie otrzymuje się w bardzo krótkim czasie.

Do planowania przebiegu budowy stosuje się metody sieciowe. Polegają one na budowaniu wykresów przedstawiających zależności czasowe między następującymi po sobie czynnościami, które składają się na całość zamierzonego przedsięwzięcia. Istotą metod sieciowych jest poszukiwanie decydujących ciągów czynności, czyli drogi krytycznej. Znajomość jej pozwala np. najkorzystniej rozłożyć czynności w czasie, a tym samym przyczynia się do otrzymania rozwiązań optymalnych, w tym wypadku z punktu widzenia równomierności zaangażowanych sił i środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony