W warstwie wozówkowej

W warstwie wozówkowej rozściela się najpierw pasmo zaprawy szerokości 7-4-9 cm pod zewnętrzny rząd wozówek. Jako drugie pasmo kładzie się wewnętrzny rząd wozówek, a na koniec zapełnia folę. Można to wykonać na wcisk, tj. nalać w nadmiarze

zaprawę pomiędzy oba rzędy wozówek, a następnie wciskać w nią cegły wypełniając folę tak, aby zaprawa wypływała przez spoiny pionowe ponad wierzchnią warstwę cegieł.

Drugi sposób wypełniania ich jest łatwiejszy i dlatego częściej stosowany. Między dwa rzędy wozówek wlewa się zaprawy tylko tyle, aby wypełnić spoinę poziomą i na niej układa się cegły. Na koniec rzadką zaprawą zalewa się spoiny pionowe. Otrzymuje się lepsze wypełnienie spoin,-ale większe zawilgocenie muru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony