Warunki magazynowania zgodne z warunkami bhp

Warunki magazynowania zgodne z warunkami bhp podano uprzednio. Przez strefę niebezpieczną należy rozumieć obszar znajdujący się np. pod zasięgiem żurawia powiększony o 10 m. W strefie tej nie mogą być budowane żadne obiekty tymczasowe ani instalowane maszyny, które wymagają obsługi w czasie pracy żurawia.

Kable elektryczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a wszystkie urządzenia elektryczne uziemione. Miejsca pracy, dojścia i drogi komunikacyjne na placu budowy powinny być oświetlone w zależności od potrzeb od 5 do 10 luksów. Jeżeli światło dzienne jest niewystarczające, należy zapewnić oświetlenie sztuczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony