Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betoniarskich

Roboty betoniarskie – w szerokim słowa tego znaczeniu -¦ obejmują wykonywanie zarówno elementów nie zbrojonych, jak i zbrojonych, a nawet sprężonych.

Deskowania i rusztowania zostały omówione w rozdziale 5. Deskowanie powinno być odebrane przed rozpoczęciem robót zbrójarskich, zaś rozebrane po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości. Szkielety zbrojeniowe należy wykonywać ściele wg rysunków konstrukcyjnych. Jeżeli zachodzi konieczność łączenia prętów na długości, to styki powinny wypadać w miej-scach podanych na rysunku, zaś złącze należy wykonać przez zgrzewanie czołowe i spawanie elektryczne lub gazowe, w wyjątkowych wypadkach – na zakład wiązany drutem.

Zgrzewanie i spawanie mogą wykonywać tylko wykwalifikowani spawacze. Złącza prętów krzyżujących się (patrz rys. 6-11), jeżeli nie zostały pokazane na rysunku, należy wykonywać w szkieletach z prętów okrągłych, długich we wszystkich punktach, gdzie stykają się krzyżujące się pręty, zaś w szkieletach ze stali żebrowanej należy łączyć wszystkie punkty w dwóch skrajnych rzędach siatki oraz co drugie skrzyżowane w szachownicę. Szkielety belek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony