Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich

Wykonanie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinno odpowiadać obowiązującej normie ). Zaprawy należy przygotować w takich ilościach, aby mogły być zużyte – wapienna w ciągu 8 godzin, cementowo-wapienna – 3 godzin, cementowa – 2 godzin, wapienno-gipsowa – 0,5 godziny, gipsowa bezpośrednio po zarobieniu. Konsystencja zapraw murarskich powinna mieścić się w granicach 6-4-9 cm podziałki stożka pomiarowego. W razie stosowania innych kruszyw niż piasek rzeczny lub kopalniany trzeba uzyskać dla nich atest laboratoryjny, że nie zawierają szkodliwych zanieczyszczeń.

W pierwszej kolejności należy wznosić mury nośne i słupy, a dopiero do nich dostosować ścianki działowe. Mury należy wznosić równomiernie. Różnice wysokości nie mogą przekraczać 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaików. Każdy mur powinien być wykonany z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i klasy. Jednocześnie ze wznoszeniem murów należy wykonać wnęki i bruzdy.

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko w temperaturach dodatnich, grubsze mogą być wznoszone w temperaturach ujemnych, ale z zachowaniem zasad wykonywania robót zimowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony