Wszystkie drzwi prowadzące na zewnątrz budynku

Dlatego też taczki, wózki lub pojemniki, w których transportuje się zaprawę, powinny mieć przykrywy. Zimą ze względu na niskie temperatury wykonuje się tylko tynki wewnętrzne. Aby można było je wykonać, trzeba zamknąć budynek. Uzyskuje się to najczęściej przez założenie stolarki okiennej i drzwiowej. Można jednak otwory zewnętrzne zamknąć też tarczami drewnianymi, które obijamy papą lub matami słomianymi, tarczami z płyt trzcinowych, pilśniowych, paździerzowych, suchych tynków itp. Czasem też otwory zamurowuje się cegłą układaną na słabej zaprawie wapiennej lub na glinie. W celu umożliwienia wentylacji budynku, w którym nie osadzono jeszcze stolarki, należy pewną liczbę zasłon przystosować do częstego wyjmowania z otworów w sposób nie nastręczający trudności. Otwory, które będą używane do wentylacji, dodatkowo zabezpiecza się od zewnątrz ścianką grubości 12 cm z cegły ułożonej ażurowo na sucho.

Wszystkie drzwi prowadzące na zewnątrz budynku, a będące w użyciu w czasie robót, zaopatruje się w samoczynne urządzenia zamykające (np. sprężyna lub sznur na drążku z ciężarkiem). Następnie trzeba zainstalować oświetlenie elektryczne pomieszczeń, gdyż wszystkie inne sposoby oświetlenia stanowią niebezpieczeństwo pożaru lub zatrucia powietrza.

Do ogrzewania budynku wykorzystuje się przede wszystkim stałe urządzenia ogrzewcze, jak piece i ogrzewanie centralne, których wykonanie specjalnie w tym celu często się przyspiesza. Jeżeli stałe urządzenia nie są jeszcze zainstalowane lub gdy ich wykonanie w ogóle nie jest przewidziane, instaluje się urządzenia prowizoryczne. Najlepsze pod względem stałości temperatury i łatwości obsługi jest ogrzewanie centralne parowe. Różni się ono od ogrzewania stałego tym, że jako grzejniki stosuje się najczęściej rury żebrowane, do których parę doprowadza się wężami gumowymi. Również wężami odprowadza się wodę powstałą ze skraplania pary wodnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony