Wydajność w sensie ogólnym

Wydajność w sensie ogólnym wyraża efektywność działania, która zwiększa się w wyniku jednego ze sposobów ekonomizacji działań. Miarą ww. wydajności jest ilość produkcji, która przypada na jednego pracownika.

Wydajność pracy żywej mierzona jest nie „ilością, lecz czasem. „Pracować bardziej wydajnie, to w tym samym czasie, takim samym wysiłkiem tej samej liczby pracujących – wytwarzać więcej dóbr” (Kotarbiński).

Celem naukowej organizacji jest, oprócz podnoszenia wydajności pracy, stworzenie również nawyku dobrej roboty, który stałby się nawykiem stałym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Promujemy
Kategoria Strony